Over Guardian

ShowerGuard® wordt vervaardigd door Guardian Industries, een industrieconcern van wereldklasse.

Guardian is wereldwijd een van de grootste producenten van vlakglas en veredelde glasproducten. Wij produceren een breed gamma van producten voor de automobielindustrie en zijn een belangrijke speler in de verkoop van bouwmaterialen. Bovendien zijn we ook nog de grootste spiegelfabrikant ter wereld.

De onafhankelijke onderneming Guardian Industries Group met hoofdkantoor in Auburn Hills, Michigan, heeft wereldwijd ruim 18.000 medewerkers in dienst (in 23 landen op vijf continenten), die voor ons boven alles gaan.

We zijn oprecht trots op onze managementstructuur. Deze is zo opgezet dat bureaucratische rompslomp wordt vermeden en er veel ruimte is voor de individuele ontplooiing. Het is een omgeving die gedijt bij het initiatief van de medewerkers. En dit werkt. Vraag het maar aan een van onze ruim duizend tevreden klanten.

Kies een van de onderwerpen rechts voor gedetailleerdere informatie of bezoek ons op
www.guardian.com.

Van bescheiden begin naar wereldwijde mondiale aanwezigheid

Guardian Industries begon in 1932 als Guardian Glass Company. Toen maakten we voorruiten voor de automobielindustrie.

In 1970 openden we onze eerste glasfabriek in Carleton, Michigan, en begonnen we met de productie van vlakglas, een product dat wordt vervaardigd door gesmolten glas uit te gieten op vloeibaar tin. Op dat moment waren we de eerste onderneming in de Amerikaanse primairglasindustrie in bijna 50 jaar. Sindsdien hebben we wereldwijd 23 nieuwe floatglaslijnen in bedrijf genomen en een twintigtal glasproductie-installaties opgezet of overgenomen.

Tijdens de wereldwijde expansie van onze glasactiviteiten hebben we ook nieuwe productsegmenten betreed. Hiermee maakte Guardian in 1980 een begin met de inbedrijfstelling van meerdere productie-installaties voor glasvezelisolatie. In 1998 namen we vervolgens Builder Marts of America over en in 2000 kochten we Cameron Ashley Building Products (nu Guardian Building Products Distribution). Deze stappen leverden Guardian een sterke en groeiende aanwezigheid op in de bouwmaterialenhandel in heel Noord-Amerika.

In de jaren negentig vergrootten we ook onze kansen in de automobielindustrie. Door de acquisitie van Automotive Moulding Company in Warren, Michigan, en Lab.Radio, in Valencia, Spanje – allebei producenten van vormstukken voor de automobielindustrie – werden we de eerste en enige onderneming die glas en vormstukken voor de automobielindustrie fabriceert. Guardian veroverde een vaste plaats in de top 100 toeleveranciers voor de automobielindustrie.

De 21e eeuw begon voor Guardian met een knal, ter gelegenheid van de opening van ons in de branche toonaangevende wetenschaps- en technologiecentrum in Carleton, Michigan in het jaar 2000. Door de uitbreiding van onze capaciteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zetten we sterk in op innovatie en uitvinding. De samenwerking van ons team van wetenschappers, ingenieurs en productie-experts heeft geresulteerd in hoogwaardige gecoate glasproducten, waaronder:

 • ShowerGuard®, het eerste gehard, duurzaam beschermd doucheglas
 • DiamondGuard® glas, aantoonbaar tien keer zo krasbestendig als gehard en chemisch versterkt glas
 • Sunguard®, de eerste glastechnologie die volledige UV-bescherming biedt, evenals hogere energiebesparingen en de schoonheid van natuurlijk daglicht.

Uitgeven

Wat heb je aan het beste product als er geen planeet meer is om ervan te kunnen genieten?

Opmerking vooraf

De productie van veilige en betrouwbare producten, de inrichting van een gezonde werkplek en de garantie van een efficiënt gebruik en het behoud van natuurlijke hulpbronnen zijn onlosmakelijk verbonden met de filosofie van Guardian.

Beginselverklaring

Het ondernemingsbeleid van Guardian Industries Corp. is erop gericht onze mondiale bedrijven te leiden in volledige overeenstemming met alle relevante milieuwet- en regelgeving, onze functies zo uit te oefenen dat de gezondheid en veiligheid van onze klanten, medewerkers en buren worden beschermd en onze onderneming zo te runnen dat economische doelen weliswaar worden gerealiseerd, maar tegelijkertijd milieudoelstellingen in acht worden genomen.

Doelstellingen

 1. Waarborgen dat producten op een veilige en milieubewuste wijze worden geproduceerd, gebruikt en verwijderd.
 2. Schadelijke effecten van producten en bedrijven op gezondheid en milieu tot het uiterste beperken.
 3. Alle relevante wettelijke normen betreffende de vervaardiging, benaming en afzet van producten en betreffende de afvalverwijdering vervullen of overtreffen.
 4. Schadelijke effecten van bedrijven en producten op land, lucht, water en andere natuurlijke hulpbronnen waar mogelijk verminderen.
 5. Het ontstaan van afval minimaliseren en het gebruik van veilige en hernieuwbare grondstof- en energiebronnen maximaliseren.
 6. Onnodige milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor het algemene publiek, medewerkers en aangrenzende gemeenten altijd uitsluiten.
 7. Medewerkerscholingen en algemeen toegankelijke cursussen aanbieden op het gebied van milieubescherming, ongevallenpreventie en het opstellen van noodplannen en -maatregelen.

Implementatie van het beleid

De implementatie van het beschreven beleid is de basis voor het succes van Guardian. Het is de plicht van ALLE medewerkers op ALLE locaties dit beleid te kennen en uit te voeren. Ter waarborging van een doeltreffende praktijk en effectieve programma’s voor de milieubescherming is elke leidinggevende verantwoordelijk voor de toepassing van dit beleid op zijn of haar afdeling.

De bedrijfsleiding van Guardian staat lokale bedrijven met raad en daad ter zijde en draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op dit beleid. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij zich voor ondersteuning en advies wendt tot het passende managementniveau in de Guardian-filialen. Daartoe behoort ook de General Counsel (hoofd juridische dienst) wanneer de medewerker op de hoogte is van gedragingen of activiteiten die in strijd zijn met dit beleid en niet ongedaan worden gemaakt. Elke communicatie met onze General Counsel is volstrekt vertrouwelijk en heeft geen negatieve gevolgen voor de werknemer. De naleving van deze belangrijke principes wordt in de prestatiebeoordeling meegenomen.

Uitgeven

Kwaliteitsverklaring: 6 punten waartoe we ons verplichten:

 1. Absolute klanttevredenheid.
 2. Sterke, rendabele partnerschappen met klanten en leveranciers.
 3. Open communicatie tussen alle medewerkers.
 4. Een kwaliteitssysteem dat documenteert hoe elke eenheid van de onderneming zijn activiteiten verricht en zijn doelen bereikt.
 5. Het betrekken van de medewerkers bij de succesvolle implementatie van het kwaliteitssysteem.
 6. Voortdurende verbetering van producten en diensten.

Uitgeven

Hoewel Guardian zich er altijd op heeft voorgestaan te winnen door creatief en agressief te concurreren, moeten we ons actief streven naar succes altijd combineren met eerlijkheid en wellevendheid. Van Guardian-medewerkers wordt verwacht dat ze zich tegenover klanten, leveranciers, overheidsinstanties, het algemene publiek en onderling altijd eerlijk en ethisch verantwoord gedragen. Ter illustratie hiervan dienen de volgende fundamentele gedragsnormen.

We staan bijvoorbeeld niet toe dat onze persoonlijke belangen of de belangen van vrienden of familie van invloed zijn op de manier waarop we ons werk doen. We beschermen onze bedrijfswaarden en vertrouwelijke bedrijfsinformatie en we gebruiken deze niet om onszelf of concurrenten te bevoordelen. We vervalsen geen dossiers en vernietigen geen documenten of zaken waarvan we reden hebben om aan te nemen dat ze niet mogen worden vernietigd. We respecteren de wetten, verdragen en richtlijnen die betrekking hebben op onze activiteiten en we doen geen uitspraken over zaken waar we onvoldoende verstand van hebben. Kortom, we bemoeien ons niet met zaken die we tegenover onze collega’s, familieleden of de media moeilijk kunnen uitleggen.

De handhaving van onze hoge standaarden vraagt om zelfbewustzijn en soms ook om overleg. Wanneer u een gedraging ziet die in strijd lijkt met de morele beginselen van Guardian, of wanneer u over uw eigen handelwijze twijfelt, bespreek dat dan met uw manager, uw afdelingshoofd of een medewerker van de juridische dienst.

De Guardian-Way betekent medewerkers verantwoordelijkheid geven waarop ze kunnen worden aangesproken. Elke Guardian-medewerker is ervoor verantwoordelijk dat hij of zij aan de Guardian-standaarden voldoet. De Guardian-Way staat ook voor: “Guardian is ’de mensen’”.
Moreel verantwoord gedrag in de concurrentie met anderen is absoluut noodzakelijk als we het niet bij mooie woorden willen laten en we deze verklaring met oprechte trots willen uitdragen.

William Davidson, president

Uitgeven