Colofon, gebruiksvoorwaarden & privacyverklaring

Verantwoordelijke zoals bedoeld in § 5 ‘Telemediengesetz’ (wet op de telemedia) :

Guardian Europe S.à.r.l.
Zone Industrielle Wolser
L-3452 Dudelange

Telefoon: +352 / 52 11 15 01
Fax: +352 / 51 69 58
E-mail: webmaster@guardian-europe.com

btw-nr.: LU 206 471 80
Kamer van Koophandel Luxemburg: B 23829

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Guardian Europe S.à.r.l. (’Guardian’). Op de toegang tot en het gebruik van onze website zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Hoewel wij de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld, geven wij geen garantie en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit ervan. Tegen ons als websitebeheerders gerichte vorderingen wegens schade van materiële of ideële aard die het gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van de inhoud van deze website en/of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn per definitie uitgesloten voor zover ons geen aantoonbare opzet of grove schuld kan worden verweten. Wij behouden ons voor de inhoud van deze website te allen tijde aan te vullen of te wijzigen.

Voor zover onze website links naar externe websites van derden bevat, wijzen wij erop dat wij geen invloed hebben op de als zodanig gekenmerkte inhoud daarvan. Daarom wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid voor deze externe websites of voor de juistheid, volledigheid of actualiteit daarvan van de hand. De verantwoordelijkheid voor de informatie op de gelinkte pagina’s ligt altijd bij de aanbieder of beheerder van de pagina’s in kwestie. Op het moment van de koppeling zijn de gelinkte pagina’s gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en is geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzing voor een wetsovertreding niet in redelijkheid worden verlangd. Zodra wetsovertredingen worden geconstateerd, zullen wij de desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle productnamen, ongeacht of ze in groot lettertype of met het merkteken worden afgebeeld, een handelsmerk van Guardian en van de ondernemingen van het Guardian-concern, van gelieerde ondernemingen of joint-venture partners. De toepassing of het oneigenlijke gebruik van deze handelsmerken of van welke andere materialen dan ook, behalve in de hier beschreven toegestane gevallen, is uitdrukkelijk verboden.

De door ons gecreëerde inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie daarvan buiten de grenzen van het auteursrecht is verboden zonder schriftelijke toestemming van Guardian. Downloaden en kopiëren is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is ons streven de auteursrechten van derden altijd in acht te nemen en gebruik te maken van zelf gemaakte en licentievrije werken. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Luxemburgs recht van toepassing.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Guardian nimmt den Schutz von persönlichen Daten im Internet ernst. 

PRIVACYVERKLARING

Wanneer u een website van Guardian bezoekt, kunnen wij informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en bewaren door middel van cookies of web bakens. Bij deze informatie kan het gaan om de naam van uw internetprovider, de externe website die u onze website heeft aanbevolen, de door u bezochte pagina’s, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s alsmede datum en tijdstip daarvan. Deze informatie kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, maar op elk gewenst moment door u kunnen worden gewist. Indien u cookies wilt weigeren, kunt u dat doen door middel van de instellingen van uw internetbrowser. Het uitschakelen of verwijderen van cookies kan gevolgen hebben voor de functionaliteiten van de website. Web bakens zijn kleine grafische bestanden op websites waarmee het aantal bezoekers van onze website kan worden geteld.

Met deze verzamelde informatie houden we statistieken bij en meten we de website-activiteit, zodat we ons internetaanbod voor u en voor andere potentiële bezoekers kunnen verbeteren. Tijdens een normaal websitebezoek verzamelen wij geen persoonsgebonden gegevens zoals bijv. uw naam, postadres, e-mailadres , telefoonnummer(s).

INTERACTIEF GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

In bepaalde gevallen kunnen we echter persoonlijke gegevens van u verzamelen teneinde te kunnen voldoen aan uw verzoek om o.a. aanvragen voor productinformatiebladen, registratie van garanties voor onze producten, bestellingen, de bestelstatus of soortgelijke correspondentie met een van onze bedrijfsonderdelen. Bij uw aanvraag wordt u verzocht uw gegevens (naam, postadres, e-mailadres, soort aanvraag etc.) in te voeren. Deze gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. Deze gegevens worden op passende wijze verzameld en opgeslagen, in overstemming met de geldende regelgeving, en uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag gebruikt. De aan Guardian verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt om ons internetaanbod voor u en andere potentiële bezoekers te verbeteren. Zonder uw toestemming worden deze gegevens in geen geval doorgegeven aan derden buiten Guardian en Guardian’s ondernemingen en gelieerde partijen die met uw internetgebruik te maken hebben.

Wanneer u ons meedeelt dat deze gegevens niet mogen worden gebruikt als basis voor verdere communicatie, zullen wij uw wens vanzelfsprekend respecteren.

Wanneer u persoonsgebonden gegevens aan Guardian verstrekt, staat u toe dat Guardian, Guardian’s ondernemingen, gelieerde ondernemingen en serviceproviders uw gegevens opvraagd, opslaat en verwerkt in een van de landenwaarin ondernemingen van het Guardian-concern en service providers actief zijn. Hoewel enkele landen wellicht lagere normen ten aanzien van de gegevensbescherming hanteren dan uw eigen land, garandeert Guardian dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de onderhavige privacyverklaring.

VEILIGHEID

Guardian kan zich goed voorstellen dat u bedenkingen hebt omtrent de veiligheid. Daarom nemen we passende maatregelen om veilige verbindingen met u te realiseren en beperken we de toegang tot Guardian-databases die persoonsgebonden gegevens bevatten uitsluitend tot bevoegd personeel van Guardian.

UW RECHTEN

U hebt recht op toegang tot de door ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens en u hebt het recht onjuiste informatie te corrigeren. Indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@guardian-europe.com.

VERKLARING VAN AFSTAND

Hoewel wij de via deze website verzonden persoonsgebonden gegevens beschermen, zullen wij gevolg geven aan gegevensaanvragen of dagvaardigen van overheids- of politiefunctionarissen. Dit kan de openbaarmaking van persoonsgebonden gegevens of van de met ons gevoerde communicatie noodzakelijk maken.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer de bedrijfsomstandigheden dat vereisen of wanneer wij uw belangen daarmee beter kunnen behartigen. Wij zullen passende maatregelen nemen om alle wijzigingen van de internetprivacyverklaring te publiceren.

CONTACT OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer u vragen hebt over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via privacy@guardian-europe.com.